Наша діяльність

 

Правила прийому до Державного навчального закладу "Костянтинівське вище професійне училище"

start
 

І. Загальна частина

1.1. Ці правила є обов`язковими для Державного навчального закладу «Костянтинівське вище професійне училище» (далі училище).

1.2. До училища приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в училищі відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України, обласного бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з отримання повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та (або) регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне та (або) регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.7. Конкретний обсяг прийому на навчання за державним замовленням встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

1.8. Конкретний обсяг прийому на навчання за регіональним замовленням встановлюється обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у сфері професійної (професійно-технічної) освіти .


II. Приймальна комісія

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди, з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформлює протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, на сайті http://www.kvpu.org/ та (або) інформаційні стенди.

2.4.2. Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією: Первинна професійна підготовка: ІІ ступінь професійно-технічної освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»:

Код Професія Кваліфікація Освітній рівень вступників1 Термін навчання Обсяг прийому
5122
7412
Кухар
Кондитер
Кухар 3-4 розрядів
Кондитер 3 розряду
БЗСО (9 кл.) 3 роки
3 місяці
25
5141
5141
Перукар
(перукар
модельєр)
Манікюрник
Перукар, перукар 2 класу 
Перукар 1 класу
Манікюрник 2 розряду
БЗСО (9 кл.) 3 роки 25
7231
8322
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 
Водій автотранспорт них засобів
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2-4 розрядів
Водіння автотранспорт них засобів категорії "С"
БЗСО (9 кл.) 3 роки 25
7212
7212
Електрогазозварник
Контролер зварювальних робіт
Електрогазо-зварник 2-4 розрядів
Контролер зварювальних робіт 2-3 розрядів
БЗСО (9 кл.) 3 роки,
2 місяців
25
5122
7412
Кухар
Кондитер
Кухар 4 розряду
Кондитер 3 розряду
ПЗСО (11 кл) 1 рік, 
6 місяців 
25
5141
5141
Перукар (перукар-модельєр)
Манікюрник
Перукар, перукар 2 класу, перукар 1 класу
Манікюрник 2 розряду
ПЗСО (11 кл) 1 рік,
6 місяців
25
7231
8322
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Водій автотранспорт них засобів 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2-4 розрядів
Водіння автотранспорт них засобів категорії "С" 
ПЗСО (11 кл)  1 рік,
3 місяців
3 тижні
25 

7212

7212

Електрозварник ручного зварювання

Контролер зварювальних робіт

Електрозварник ручного зварювання  2-4 розрядів

Контролер зварювальних робіт 2-3 розрядів

БЗСО (9 кл.)

3 роки

25 осіб

8211

8211

Токар

Оператор верстатів з програмним керуванням

Токар 2-4 розрядів

Оператор верстатів з програмним керуванням 2 розряду

БЗСО (9 кл.) 3 роки 25 осіб

7212

Електрогазозварник Електрогазозварник 2-4 розрядів ПЗСО (11 кл.) 1 рік 25 осіб

5122

7412

Кухар

Кондитер

Кухар 4 розряду

Кондитер 3 розряду

БЗСО (9 кл.)

3 роки

19 тиж.

25 осіб

5122

7412

Кухар

Кондитер

Кухар 4 розряду

Кондитер 3 розряду

ПЗСО (11 кл.)

2 роки

25 осіб

7212

7231

Електрозварник ручного зварювання

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Електрозварник ручного зварювання 3 розряду

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4 розряду

БЗСО (9 кл.)

3 роки

24 тиж.

25 осіб

4113

4144

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Діловод

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення І категорії

Діловод

БЗСО (9 кл.)

3 роки

19 тиж.

25 осіб

Спецгрупи для випускників спеціальних шкіл-інтернатів
(без отримання повної загальної середньої освіти)

7436

8263

Швачка

Оператор швацького устаткування

Швачка 1-2 розряду

Оператор швацького устаткування 3 розряду

БЗСО (9 кл.)

2 роки

10 осіб

7141

7133

Маляр

Штукатур

Маляр 2 розряду

Штукатур 3 розряду

БЗСО (9 кл.)

2 роки

10 осіб

Примітки:

1 БЗСО - базова загальна середня освіта, ПЗСО - повна загальна середня освіта.

 

III ступінь професійно-технічної освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»:

Код Професія Кваліфікація Освітній рівень вступників1 Термін навчання Обсяг прийому
5122
7412
Кухар
Кондитер
Кухар 5 розряду БЗСО (9 кл.) + ПЗСО + ПТО 4 місяці 
2 тижня
25
5141
5141
Перукар (перукар - модельєр)
Манікюрник
Перукар-
модельєр
БЗСО (9 кл.) + ПЗСО + ПТО

3 місяці 
2 тижня

25
7231
8322
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Водій автотранспортних засобів 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду  БЗСО (9 кл.) + ПЗСО + ПТО  2 місяці
1 тиждень
25 
7212
7212
Електрогазозварник
Контролер зварювальних робіт
Електрогазо-зварник 5 розряду БЗСО (9 кл.) + ПЗСО + ПТО 2 місяці 25
5122
7412
Кухар
Кондитер
Кухар 5 розряду ПЗСО (11 кл.) + ПТО

4 місяці
1 тиждень

25
5141
5141 
Перукар (перукар - модельєр) 
Манікюрник 
Перукар-модельєр  ПЗСО (11 кл.) + ПТО  3 місяці
2 тижня;
25 
7231
8322
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Водій автотранспортних засобів 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду ПЗСО (11 кл.) + ПТО 2 місяці
1 тиждень;
25

Примітки:

1 БЗСО - базова загальна середня освіта, ПЗСО - повна загальна середня освіта.

 

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка

Код Професія Кваліфікація Освітній рівень вступників1 Обсяг прийому
7212 Електрогазозварник Електрогазозварник 3 розряду ПЗСО 30
5141 Перукар (перукар- модельєр) Перукар ПЗСО 30
7141 Маляр Маляр 2, 3, 4 розрядів ПЗСО, П(ПТ)О 30
7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2, 3, 4 розрядів ПЗСО, П(ПТ)О 30
7212 Електрогазозварник Електрогазозварник 2, 3, 4 розрядів ПЗСО, П(ПТ)О 60
8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПЗСО 60

Примітки:

1 БЗСО - базова загальна середня освіта, ПЗСО - повна загальна середня освіта.

 

2.4.3. Порядок роботи приймальної комісії:

Приймальна комісія розпочинає роботу з 20 травня 2022 року за графіком:

Понеділок – Четвер - з 8:00 - до 16:00;

П’ятниця - з 8:00 - до 15:00.

2.4.4. Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання:

Гуртожиток розрахований на 50 місць і надається за наявності вільних:

- дітям, які мешкають у інших містах та районах;

- дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа віком від 18 до 23 років;

- внутрішньо переміщеним особам;

- дітям-інвалідам та інвалідам, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

- дітям військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням.

2.4.6.Порядок проходження медичного огляду: вступники до училища проходять медичний огляд за місцем реєстрації, або в медичних закладах м. Костянтинівка та надають довідку за формою №086/0 «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)» затверджену наказом МОЗ України від 14.02.2012 №110.

2.5. Строки проведення прийому на навчання з 20.05.2022 – 30.08.2022.


III. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- копія паспорту або свідоцтво про народження (оригінал);

- копія ідентифікаційного коду;

- характеристика;

- медичну довідку за формою № 086/0;

- фотокартки розміром 3х4 см: хлопці – 10 шт., дівчата – 8 шт.

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в училище (за наявністю).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.


IV. Умови прийому

4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

4.1.1. За результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту;

4.2. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.


V.Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

- особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше 26 серпня 2022 року, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до училища здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти може супроводжуватись укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх  його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до училища на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України, обласного бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та (або) регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного та (або) регіонального замовлення.


VI. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Контроль за дотриманням цих Правил прийому до училища здійснюється департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації та Міністерством освіти і науки України.

 

Секретар приймальної комісії       С. М. Лупачова

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…