Наша діяльність

 

Загальні напрямки роботи

start
 

«Ми виховуємо учня не як носія знань, а як людину, яка має жити в суспільстві і приносити йому користь»
В.О.Сухомлинський

«Недостатньо лише отримати знання, треба й ще їх уміти застосувати»
Йоганн Вольфганг Гете

Думки різних людей, різних часів, а говорять про одне й і те ж, а саме:

  •       - про вміння жити разом;
  •       - вміння вчитися;
  •       - вміння діяти;
  •       - вміння жити взагалі.

 

Це і є «чотири стовпи» в освіті, які визначають основні напрями компетентнісного підходу до навчання та виховання.

Завдання училища – навчити жити. Ми повинні виховувати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення. Учні, які раніше озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися інтелектуально, морально і фізично.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

 

Тому наша мета виховання:

  •       - створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;
  •       - формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, успішно самореалізованої у соціумі як громадянин, патріот, сім'янин, професіонал.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…