Наша діяльність

 

Правила прийому до Державного навчального закладу "Костянтинівське вище професійне училище" на 2023 рік

start
 

І. Загальна частина

1.1 Правила прийому до Державного навчального закладу «Костянтинівське вище професійне училище» (далі - училище) розроблені відповідно до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року №499, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за №823/23355.

1.2 До училища приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до училища осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

1.3 Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в училищі відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до училища.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4 Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6 Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


II. Приймальна комісія

2.1 Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2 Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3 Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

- визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4 Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та сайт закладу https://kvpu.org/.

2.4.1 Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією:

Первинна професійна підготовка:

- ІІ ступінь професійно-технічної освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»:

Код Професія Кваліфікація Освітній рівень вступників1 Термін навчання Обсяг прийому3 Обмеження за віком4 та статтю
5122
7412
Кухар
Кондитер
Кухар 3-4 розрядів
Кондитер 3 розряду
БЗСО+ (9 кл.) 3 роки
3 місяці2
25 осіб 15 років, хлопці, дівчата
5141
5141
Перукар
(перукар
модельєр)
Манікюрник
Перукар, перукар 2 класу 
Перукар 1 класу
Манікюрник 2 розряду
БЗСО+ (9 кл.) 3 роки2 25 осіб 15 років, хлопці, дівчата
7231
8322
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 
Водій автотранспорт них засобів
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2-4 розрядів
Водіння автотранспорт них засобів категорії "С"
БЗСО+ (9 кл.) 3 роки2 25 осіб 15 років, хлопці, дівчата
7212
7212
Електрогазозварник
Контролер зварювальних робіт
Електрогазо-зварник 2-4 розрядів
Контролер зварювальних робіт 2-3 розрядів
БЗСО+ (9 кл.) 3 роки,
2 місяців2
25 осіб 15 років, хлопці, дівчата
5122
7412
Кухар
Кондитер
Кухар 4 розряду
Кондитер 3 розряду
ПЗСО (11 кл) 1 рік, 
6 місяців 
25 осіб 17 років, хлопці, дівчата
5141
5141
Перукар (перукар-модельєр)
Манікюрник
Перукар, перукар 2 класу, перукар 1 класу
Манікюрник 2 розряду
ПЗСО (11 кл) 1 рік,
6 місяців
25 осіб 17 років, хлопці, дівчата
7231
8322
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Водій автотранспорт них засобів 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2-4 розрядів
Водіння автотранспорт них засобів категорії "С" 
ПЗСО (11 кл)  1 рік,
3 місяців
3 тижні
25 осіб  17 років, хлопці, дівчата 

7212

7212

Електрозварник ручного зварювання

Контролер зварювальних робіт

Електрозварник ручного зварювання  2-4 розрядів

Контролер зварювальних робіт 2-3 розрядів

БЗСО+ (9 кл.)

3 роки2

25 осіб

15 років, хлопці, дівчата 

8211

8211

Токар

Оператор верстатів з програмним керуванням

Токар 2-4 розрядів

Оператор верстатів з програмним керуванням 2 розряду

БЗСО+ (9 кл.) 3 роки2 25 осіб 15 років, хлопці, дівчата

7212

Електрогазозварник Електрогазозварник 2-4 розрядів ПЗСО (11 кл.) 1 рік 25 осіб 17 років, хлопці, дівчата

5122

7412

Кухар

Кондитер

Кухар 4 розряду

Кондитер 3 розряду

БЗСО+ (9 кл.)

3 роки

19 тиж.2

25 осіб

15 років, хлопці, дівчата

5122

7412

Кухар

Кондитер

Кухар 4 розряду

Кондитер 3 розряду

ПЗСО (11 кл.)

2 роки

25 осіб

17 років, хлопці, дівчата

7212

7231

Електрозварник ручного зварювання

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Електрозварник ручного зварювання 3 розряду

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4 розряду

БЗСО+ (9 кл.)

3 роки

24 тиж.2

25 осіб

15 років, хлопці, дівчата 

4113

4144

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Діловод

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення І категорії

Діловод

БЗСО+ (9 кл.)

3 роки

19 тиж.2

25 осіб

15 років, хлопці, дівчата
Спецгрупи для випускників спеціальних шкіл-інтернатів
(без отримання повної загальної середньої освіти)

7436

8263

Швачка

Оператор швацького устаткування

Швачка 1-2 розряду

Оператор швацького устаткування 3 розряду

БЗСО- (9 кл.)

2 роки

10 осіб

15 років, хлопці, дівчата

7141

7133

Маляр

Штукатур

Маляр 2 розряду

Штукатур 3 розряду

БЗСО- (9 кл.)

2 роки

10 осіб 15 років, хлопці, дівчата

Примітки:

1 БЗСО+ - базова середня освіта (з отриманням повної загальної середньої освіти), БЗСО- - базова середня освіта (без отримання повної загальної середньої освіти, спеціальна група для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) ПЗСО - повна загальна середня освіта.

2 Термін навчання з отриманням повної загальної середньої освіти.

3 Конкретний обсяг прийому за державним замовленням встановлюється Міністерством  освіти і науки України.
Конкретний обсяг прийому за регіональним замовленням встановлюється Донецькою обласною державною адміністрацією.

4 Обмеження за віком встановлюється станом на початок навчання.

 

- III ступінь професійно-технічної освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»:

Код Професія Кваліфікація Освітній рівень вступників1 Термін навчання Обсяг прийому3 Обмеження за віком та статтю
5122
7412
Кухар
Кондитер
Кухар 5 розряду БЗСО+ (9 кл.)  + ПЗСО + П(ПТ)О 4 місяці 
2 тижня
25 15 років, хлопці, дівчата
5141
5141
Перукар (перукар - модельєр)
Манікюрник
Перукар-
модельєр
БЗСО+ (9 кл.) + ПЗСО + П(ПТ)О

3 місяці 
2 тижня

25 15 років, хлопці, дівчата
7231
8322
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Водій автотранспортних засобів 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду  БЗСО+ (9 кл.) + ПЗСО + П(ПТ)О  2 місяці
1 тиждень
25  15 років, хлопці, дівчата
7212
7212
Електрогазозварник
Контролер зварювальних робіт
Електрогазо-зварник 5 розряду БЗСО+ (9 кл.) + ПЗСО + П(ПТ)О 2 місяці 25 15 років, хлопці, дівчата
5122
7412
Кухар
Кондитер
Кухар 5 розряду ПЗСО (11 кл.) + П(ПТ)О

4 місяці
1 тиждень

25 17 років, хлопці, дівчата
5141
5141 
Перукар (перукар - модельєр) 
Манікюрник 
Перукар-модельєр  ПЗСО (11 кл.) + П(ПТ)О  3 місяці
2 тижня;
25  17 років, хлопці, дівчата
7231
8322
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Водій автотранспортних засобів 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду ПЗСО (11 кл.) + П(ПТ)О 2 місяці
1 тиждень;
25 17 років, хлопці, дівчата

Примітки:

П(ПТ)О - професійна (професійно-технічна) освіта

 

- Професійне, (професійно-технічне) навчання, перепідготовка

Код Професія Кваліфікація Освітній рівень вступників1 Обсяг прийому
7212 Електрогазозварник Електрогазозварник 3 розряду ПЗСО 30
5141 Перукар (перукар- модельєр) Перукар ПЗСО 30
7141 Маляр Маляр 2, 3, 4 розрядів ПЗСО, П(ПТ)О 30
7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2, 3, 4 розрядів ПЗСО, П(ПТ)О 30
7212 Електрогазозварник Електрогазозварник 2, 3, 4 розрядів ПЗСО, П(ПТ)О 60
8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПЗСО 90

Примітки:

П(ПТ)О - професійна (професійно-технічна) освіта

 

2.4.2. Порядок роботи приймальної комісії:

Приймальна комісія розпочинає роботу з 22 травня 2023 року за графіком:

Дні тижня Години прийому
Понеділок - четвер з 8:00 до 16:00
П'ятниця з 8:00 до 15:00
Субота Вихідні дні
Неділя

 

2.4.3. Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання:

Гуртожиток розрахований на 50 місць і надається за наявності вільних:

- дітям, які мешкають у інших містах та районах;

- дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа віком від 18 до 23 років;

- внутрішньо переміщеним особам;

- дітям-інвалідам та інвалідам, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

- дітям військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням;

- дітям які мають статус пастраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

2.4.4.Порядок проходження медичного огляду: вступники до училища проходять медичний огляд за місцем реєстрації, або в медичних закладах м. Костянтинівка та надають довідку за формою №086/0 «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)» затверджену наказом МОЗ України від 14.02.2012 №110.

2.5. Строки проведення прийому на навчання з 22.05.2023 – 30.08.2023.


III. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

- паперовій формі (особисто);

- електронній формі.

3.2 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- медичну довідку за формою. № 086/о;

- 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);

- копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3 Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.
3.4 Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн на сайті закладу та розглядається приймальною комісією училища.


IV. Умови прийому

4.1 Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
за результатами співбесіди;
за результатами середнього балу відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

4.2. Конкурсний відбір проводиться 28.08.2023.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):
у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до училища проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;
вступники мають право подати заяву до ліцею незалежно від місця проживання;

4.4 Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.

4.5 Прийом документів на первинну професійну підготовку (денна форма навчання) за рахунок державного та (або) регіонального замовлення проводиться до 28.08.2023.

4.2 При невиконанні державного та (або) регіонального замовлення на прийом з окремих професій училище може проводити додатковий прийом.

4.3 Прийом документів на професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації за рахунок фізичних та юридичних Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.


V.Зарахування

5.1 Зараховуються до училища поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2 Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3 Приймальна комісія 28.08.2023 приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною професією та обраною формою здобуття освіти.

Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за обраною формою здобуття освіти.

5.4 У разі оскарження результатів зарахування вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5 Зарахування до училища здійснюється наказом директора.

5.6 Зарахування до училища на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.


VI. Прикінцеві положення

6.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) заклад освіти може проводити додатковий прийом.

6.2 Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3 Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4 Контроль за дотриманням прийому до училища здійснюється департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

 

Заступник директора з НВР                                                                 Сергій ДОРОФЕЄВ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…